Юлияна Георгиева Панова

Юлияна Георгиева Панова

(ръководител и диригент)

 

Юлияна Георгиева Панова е родена на 3 януари 1960 г. в гр.Търговище. Завършила специалност "Хорово дирижиране" в Българска музикална академия "Панчо Владигеров" в гр.София в класа на проф.Лилия Гюлева.

Диригент на хор "Георги Кирков" в гр.Попово в периода 1985-1987 г. Създател и първи диригент на църковните хорове към храмовете "Св.Иван Рилски" и "Успение богородично" в гр.Търговище в началото на 90-те години, след което работи в Швейцария и Австрия. След завръщането си от Австрия през м.октомври 1996 г. печели конкурс за асистент по дирижиране и в момента работи като главен асистент в катедра "Педагогика на обучението по музика" към Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Едновременно започва и като диригент на хор "Родни звуци" към Народно читалище "Добри Войников"-гр.Шумен, където работи до юни 2003 г.

За периода 1997-1998г. е отново диригент на хор "Свети Иван Рилски" при храм "Свети Иван Рилски"-гр.Търговище, с който е носител на Златен медал от Втория преглед "Златен ек от златен век" в гр.Велики Преслав.

На 13 декември 2002 г. основава колегиум за камерна музика "АРСМУЗИКА ШУМЕН", чийто диригент и ръководител е до момента. От основаването на колегиума до началото на сезон 2009/2010 година е дирижирала над 190 концертни изяви, участия в хорови фестивали и конкурси в България, Сърбия /2003/, Унгария /2003, 2004, 2005, 2007, 2008/ и Чехия /2003 и 2007/, Гърция /2004 и 2009/, Литва /2005/, Италия /2005, 2006/, Косово /2007/, Румъния /два пъти през 2007/, Словакия /2007/, Австрия /2007/, Холандия /2008 и 2009/ и Германия /2008 и 2009/.

Автор и ръководител на проектите "Пет скици от музикалния албум на обединена Европа", "Музикален албум на обединена Европа", "Ти и Аз да сътворим празник", "Достъп до европейските езици чрез вокалната музика", "Моят европейски глас", „Гласът на България в Европа от древността до днес" и „Европейските корени на вокалната музика в България", „Градската песен в Шумен – една прекъсната културна традиция".

Ръководител на уоркшопите "Особености на дирижирането на православната музика" в гр.Санднес, Норвегия от 12 до 16 август 2005 г. и в гр.Шумен от 15 до 21 януари 2007 г.

Тя е първия гражданин на Република България отличен с почетния медал на Културната Академия Европа в Рим, Италия, за "... заслуги в изграждането на общоевропейско културно пространство".

От началото на творческия сезон 2009/2010 година е художествен ръководител на вокална формация „Божур" – гр.Шумен.

Владее руски и английски език.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info