Проектите, реализирани от екипа на "АРСМУЗИКА ШУМЕН"

1.

"Пет скици от музикалния албум на обединена Европа"

Международна програма "Младеж"

01.09.03-30.06.04

2.

"Музикален албум на обединена Европа"

Програма "Младежки дейности" на ДАМС

01.04.05 –

30.08.05

3.

"Музикален албум на обединена Европа"

НЦМТ при МК

23.05.05

4

Участие на Юлияна Панова като ръководител на уоркшоп "Основни изисквания при дирижирането на българската църковна музика" в гр.Санднес, Норвегия

НФК

12-16.08.06

5.

"Участие на Маестро Ойвинд Лиедв концерт – презентация на албума "Благослови душе моя, Господа" на ККМ „АРСМУЗИКА ШУМЕН"

НФК

 25.05.2007

6

"Участие на "АРСМУЗИКА ШУМЕН" в два фестивала на сакралната музика в Литва"

Комуникационна стратегия на МВнР за ЕС

 10-14.10.2005

7.

"Ти и Аз да сътворим празник"

Международна програма "Младеж"

01.01.06

30.08.06

8.

"Моят европейски глас"

Комуникационна стратегия на МВнР за ЕС

05.06.06

20.08.06

9.

"Стратегия за устойчиво набиране на средства за неправителствена организация"

ФРГИ – Тръст за развитие на гражданското общество в централна и източна България

01.06.06

31.01.07

10.

Участие на Юлияна Панова уоркшоп "Основни изисквания при дирижирането на българската фолкорна музика"- Санднес, Норвегия

НФК

 

11.

Участие на „АРСМУЗИКА ШУМЕН" в 29-ти Международен хоров конкурс в гр.Варна, България

ОбФК - Шумен

16.05.2007

12.

„Гласът на България в Европа от древността и днес"

Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС

01.09 – 30.10

2007

13.

„Градската песен в Шумен – една прекъсната културна традиция"

ФРГИ и Еврофутбол

01.04. -30.10.2008

14.

„Европейските корени на вокалната музика в Шумен"

ОбФК - Шумен

01.07 -30.09.2008

15.

„Европейските корени на вокалната музика в България"

Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС

01.09 -30.10.2008

16.

„Да бъдем равни с другите европейски народа" – партньорство със СОУ „Васил Левски" - Шумен

МОН

01.06.2008 – 31.12.2009

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info